Vile Novog Sada

Ideja projekta je da se kroz model edukacije – interaktivnih literalnih radionica i treninga, u okviru projekta „Vile Novog Sada“, ženama sa invaliditetom približi umetnički sadržaj literalnih radova, sa akcentom na rušenje rodnih stereotipa u društvu. Putem interaktivnih literalnih radionica u okviru „Vila Novog Sada“ žene sa invaliditetom će biti u mogućnosti da se književno izraze, unaprede svoje veštine i razvijaju osećaj za umetnosti i liriku. Projekat će u okviru literalnih radionica, uz pomoć profesionalnih edukatora i pisaca, unaprediti inkluzivni razvoj veština žena sa invaliditetom.

Period od: 10.06.2022. Pokovitelj: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.