Kombinovani model interaktivnih radionica za decu sa invaliditetom

Ideja projekta je razvijanje kombinovanog, inovativnog modela edukacije – interaktivnih, pozorišnih radionica i inkluzivnog Teatra, sa ciljem približavanje kulturnih programa i sadržaja, unapređenje razvoja veština i participaciju dece sa invaliditetom. Putem interaktivnih radionica u okviru: „Teatra senki“ sa ciljem izrade lutaka sa likovima dve priče „Petar Pan“ i „Ružno pače“, kao i sprovođenje inkluzivne radionice „Knjiga o džungli“, deca sa invaliditetom će naučiti pravilnije da koriste i primenjuju svoje telo, koriste ruke, ali i jasnije da izgovaraju glasove što će značajno doprineti njihovom uključivanju u društvenu zajednicu i proces socijalizacije. Projekat će u okviru radionica, uz pomoć profesionalnih glumaca/edukatora partnerske organizacije „Teatrila“, unaprediti inkluzivni razvoj veština dece sa cerebralnom i dečijom paralizom.

Period od: 01. aprila 2022. – 30. jula 2022. Pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja