Plivači velikog srca

Program obuhvata intenzivni rad sa ciljem fizičkog angažovanja mladih osoba sa invaliditetom sa posledicom cerebralne i dečije paralize, kroz razvijanje i jačanje njihovih plivačkih sposobnosti. Osobe sa posledicom dečije i cerebralne paralize su veoma osetljiva populacija. Za njih je karakteristično otežano ili onemogućeno kretanje, korišćenje invalidskih kolica, nemogućnost kontrolisanja „svingera“- i korišćenje pelena, otežano korišćenje ruku, nevoljni pokreti, otežan govor, grimase na licu, mentalni poremećaji, epileptični napad. Voda kao medij rehabilitacije deluje pozitivno kod osoba sa telesnim oštećenjima jer u njoj je telo lakše, što im omogućuje jedonostavnije kretanje. Obuka uključuje 17 mladih sa invaliditetom obolelih od dečije i cerebralne paralize Udruženja „Sunce“.

Period od: jul – septembar 2022. Pokrovitelj: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu