Prevencijom do lepšeg osmeha

Ocena oralnog zdravlja osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom nailazi na različite barijere kao što su nedostatak validnih epidemioloških studija, ograničenost samo na posebne subpopulacije, ograničenost samo na određene mere u očuvanju zdravlja. Većina studija ipak pokazuje da osobe sa invaliditetom imaju znatno veći stepen nesaniranih oralnih stanja u poređenju sa opštom populacijom. Projekat ima za cilj prevenciju i zaštitu zdravlja pružanjem informacija, savetovanja i podrške roditeljima, ali i samih OSI, kroz edukativne radionice koje ukazuju na značaj i prevenciju oralne higijene. Projekta se sprovodi u saradnji sa stručnim saradnicima Klinike za stomatoligiju Vojvodine i CURAPROX.

Period od: maj – avgust 2022. Pokovitelj: Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada.