Preduzetnički duh Novog Sada!

Projekat podržava unapređivanje veština mladih preduzetnika kroz sticanja dodatnih znanja, koje zajedno sa drugim merama potencijalno i suštinski povećavaju stepen njihovog biznisa, te doprinose razvoju preduzetništva, ali i merama antidiskriminacije. Kroz obilazak 10 kompanija u Novom Sadu koje u okviru svojih kapaciteta razvijaju privrednu granu, 20 mladih osoba sa invaliditetom će se upoznati sa načinom rada ovih komapnija i unaprediti postojeće kapacitete ili podstaći na preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa.

Period od: jun 2022. Pokovitelj: Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada