Godišnje parking karte za osobe sa invaliditetom za 2022. godinu

JKP “Parking servis” Novi Sad obaveštava građane da će godišnje parking karte za osobe sa invaliditetom, koje su izdate za 2021. godinu, važiti do 15. apila 2022. godine.

Godišnje parking karte za osobe sa invaliditetom se inače izdaju na osnovu rešenja Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu. Ovom prilikom iz preduzeća apeluju na korisnike ovih karata da vozila parkiraju na parking mesta koja su obeležena za osobe sa invaliditetom, a građane koji ne koriste ove povlašćene parking karte, da ne parkiraju automobile na ovim mestima koja za njih nisu ni namenjena.