Parking nalepnice 2020

Kao i svake godine, tako i ove, podsećamo članove udruženja da nam se jave zbog izrade novih parking nalepnica, za tekuću 2020. godinu.

Za stare, a i nove članove, mali podsetnik o pravima u vezi ove povlastice:

„Korisnici koji su ostvarili pravo na korišćenje nalepnice u 2019. godini podnose zahtev i fotokopiju saobraćajne dozvole. Nalepnica za označavanje vozila, preuzima se u Kancelariji za osobe sa invaliditetom, Trg slobode 3. (I sprat Poslovnog centra „Apolo“) u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva. Obrazac zahteva može se preuzeti na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1, ili na sajtu Grada. Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, Kancelariji za osobe sa invaliditetom, na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove. Uz zahtev se prilažu slika osobe sa invaliditetom i fotokopije sledećih dokaza: lična karta za podnosioca zahteva, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, medicinska dokumentacija vezana za invalidnost ili bolest, lična karta za odraslog člana zajedničkog domaćinstva, a za decu izvod iz matične knjige rođenih ili prijava prebivališta, ukoliko je član domaćinstva osoba sa invaliditetom. U skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Novog Sada, parking mesta za osobe sa invaliditetom mogu da koriste osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Novog Sada, kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom (najmanje 70 odsto telesnog oštećenja), lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multiple skleroze, osobe koje imaju oštećenje vida najmanje 90 odsto, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV grupe invalidnosti i lica na dijalizi. Nalepnica se izdaje za označavanje jednog vozila osobe sa invaliditetom, odnosno člana zajedničkog domaćinstva. „