Pokazne karte za 2020

Sa zakašnjenjem, zbog pandemije, ove godine smo tek sad počeli sakupljanje novca u iznosu od 2.025 din. za izradu godišnjih pokaznih karti, za gradski prevoz.
Molimo sve članove koji žele da izrade pokaznu kartu za sebe (kao i za pratioca), da se jave u udruženje, najkasnije do 22. maja tekuće godine i ponesu gore naznačenu sumu novca.