Psihološka radionica

Posebno smo ponosi na pokušaj da razvijamo psihološku radionicu sa svim članovima udruženja, kao i ohrabrivanje novih da nam se pridruže. Zajedno smo jači.

Individualni razgovori sa članovima i porodicama osoba sa invaliditetom, grupna savetovališta, psihička podrška od strane stručnog lica.

Možete nam se obratiti putem komentara dole, sve što vas tišti i zanima, slobodno pišite.

# Komentari neće biti vidljivi (sem ako vi to ne želite) #